Skip to content

Cedupoint – Continuing Education Point

KTT nabízí jednodenní semináře, certifikované kurzy a specializované studijní obory. Nabídka pokrývá jak nároky technických expertů či požadavky jednotlivců vylepšit svoji kvalifikaci tak i rostoucí nároky na další vzdělávání zaměstnanců s cílem zvýšení konkurenceschopnosti na globálním trhu. Cedupoint se vyznamenává inovativním přístupem k nejrozmanitějším úkolům v oblasti vzdělávání našich zákazníků.

banner banner