Skip to content

Cedupoint – Continuing Education Point

ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky (KTT) nabízí jednodenní semináře, certifikované kurzy a specializované studijní obory. Nabídka pokrývá jak nároky technických ex­pertů či požadavky jednotlivců vylepšit svoji kvalifikaci tak i rostoucí nároky na další vzdělávání zaměstnanců s cílem zvýšení kon­kurenceschopnosti na globálním trhu.

Nabízíme tři typy vzdělávání:

  • Celoživotní vzdělávání.
  • Firemní vzdělávání.
  • Semináře na míru.
banner banner